Εγγραφή: Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών από την τεχνολογία του blockchain.

Το πρόγραμμα:

 • Έχει διάρκεια 2 μήνες
 • Αποτελείται από 23 διδακτικές ώρες
 • Διαρθρώνεται σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις (με επιλογή του καταρτιζομένου είτε δια ζώσης είτε live streaming)

Έναρξη πρώτου κύκλου: Οκτώβριος 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής διδάκτρων πρώτου κύκλου: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αίτηση & δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση εγγραφής: συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα και αποστείλατε τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
 2. Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης
  (Άνεργοι: κάρτα ανεργίας, Φοιτητές: Πάσο ή βεβαίωση σπουδών, ΑΜΕΑ, διορισμένοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι: Αντίστοιχες κάρτες/βεβαιώσεις)
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής (θα σας αποσταλούν οδηγίες και Τραπεζικός Λογαριασμός μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο mail σας)

* Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρώσετε στη φόρμα που ακολουθεί, έχουν μόνο οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του Προγράμματος. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μας και κανέναν άλλο σκοπό.

 

 

Κόστος

Το Κόστος Παρακολούθησης ανέρχεται στα 335€

Παρέχονται τα εξής εκπτωτικά προγράμματα:

 • 10% έκπτωση έγκαιρης κράτησης για εγγραφές και εξοφλήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020
 • 15% έκπτωση για: Άνεργους, Φοιτητές και ΑΜΕΑ, διορισμένους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τρίτεκνους, πολύτεκνους
 • 30% έκπτωση για φοιτητές και απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Οι εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σωρευτικά. Δηλαδή σε περίπτωση καταρτιζόμενου φοιτητή εκτός Παντείου (15%) με εγγραφή και εξόφληση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 (10%) η συνολική έκπτωση είναι 25%.
Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο.
Μετά την εγγραφή σας και την πληρωμή των διδάκτρων, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται.
Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

Μονάδες ECVET 5.17