Εγγραφή στα Προγράμματα

Θετική Ψυχολογία

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Αίτηση & δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής (θα σας αποσταλούν οδηγίες και Τραπεζικός Λογαριασμός μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο mail σας)
 • Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης

 

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών (επιλέγετε έναν από τους 3 τρόπους):

 • Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Με αποστολή φακέλου με τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION, ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 2311110186
 • Αποστολή μέσω Fax: 2103009704

 

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Αίτηση & δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση εγγραφής: συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα και αποστείλατε τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 1. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής (θα σας αποσταλούν οδηγίες και Τραπεζικός Λογαριασμός μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο mail σας)
 4. Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης