Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ΦΑΣΗ ΙΙ

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ βιωματικές πρακτικές και η εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας ΦΑΣΗ ΙΙ», σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά παροχής υπηρεσιών για τα εξής:

 1. Εγκατάσταση και χρήση Τηλεφωνικού κέντρου απεριόριστων εισερχομένων κλήσεων με πανελλαδικό αριθμό προς εξυπηρέτηση των εν δυνάμει εκπαιδευόμενων. 
 2. Συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου.
 3. Λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου για τουλάχιστον 7 ώρες καθημερινά σε πενθήμερη βάση και ημέρες εργάσιμες. 
 4. Δημιουργία πλατφορμών τηλεκατάρτισης με βάση τα σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMSs). Δυνατότητα πλατφόρμας περίπου έως 2500 άτομα. (100000 inodes με δυνατότητα άμεσου διπλασιασμού) 
 5. Δημιουργία ιστοτόπου ενημέρωσης των εν δυνάμει εκπαιδευόμενων.
 6. Δημιουργία εσωτερικής βάσης δεδομένων στον ίδιο ιστότοπο ενημέρωσης του έργου με δυνατότητα απευθείας εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εγγραφή εκπαιδευόμενων). 
 7. Συντήρηση και υποστήριξη ιστοτόπου ενημέρωσης και βάσης δεδομένων εγγραφών. 
 8. Ενεργοποίηση ήδη υπάρχοντος δικτύου προώθησης του δεύτερου συμβαλλόμενου προς ενημέρωση των εν δυνάμει επιμορφούμενων για το έργο και ανεύρεση εκπαιδευόμενων. 
 9. Εξυπηρέτηση εν δυνάμει εκπαιδευόμενων προς ολοκλήρωση της εγγραφής τους. 
 10. Σκιαγράφηση ευκαιριών αξιοποίησης της εκπαίδευσης και συνεχείς αναζήτηση νέων τρόπων αξιοποίησης της. 
 11. Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος πανελλαδικού δικτύου φορέων δια βίου μάθησης προς εξυπηρέτηση των δια ζώσης μαθημάτων του δεύτερου συμβαλλόμενου. 
 12. Ενοικίαση χώρων πανελλαδικά για την υλοποίηση των δια ζώσης μαθημάτων εφόσον προβλέπεται. 
 13. Συντονισμό των δια ζώσης μαθημάτων με εκπαιδευόμενους σε όλη την Ελλάδα εφόσον προβλέπεται.
 14. Υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπευθύνου, ανεύρεση προτεινόμενων εκπαιδευτών για την κάλυψη των απομακρυσμένων σημείων της Ελλάδος που θα υλοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευόμενων, εφόσον προβλέπεται. 
 15. Κάλυψη μετακινήσεων και αναγκών των παραπάνω εκπαιδευτών, εφόσον προβλέπεται. 
 16. Εικοσιτετράωρη τεχνική υποστήριξη των πλατφορμών τηλεκατάρτισης, ιστοτόπων ενημέρωσης και εγγραφών. 
 17. Οχτάωρη τεχνική υποστήριξη μαθητών στην αναπαραγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων. 
 18. Εγκατάσταση συστήματος σύγχρονης εκπαίδευσης
 19. Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση εγχειριδίων χρήσης των πλατφορμών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκτατάρτισης για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση. 
 20. Οχτάωρη τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων για τα συστήματα σύχρονης εκπαίδευσης ή όποτε αυτά υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. 
 21. Καταγραφή – βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων, επεξεργασία αυτών (μοντάζ) και ανέβασμα στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευόμενους.
 22. Συγκέντρωση δικαιολογητικών, τακτοποίηση εγγραφών και απόδοση προς έλεγχο στο ΚΕΔΙΒΙΜ. 
 23. Λογιστική υποστήριξη. Ενημέρωση αναλυτικών καρτελών εκπαιδευομένων. 
 24. Έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων έτοιμα προς υπογραφή από τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 25. Αποστολή οργανωμένου φακέλου σε κάθε υποψήφιο πανελλαδικά με συγκεκριμένο κωδικό αποστολής και ενημέρωσης με sms/ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 26. Οργανωμένο CRM, πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την διαχείριση των εν δυνάμει και ήδη υπαρχόντων εκπαιδευόμενων. 
 27. Διαχείριση πλατφορμών τηλεκατάρτισης που υποστηρίζουν ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκατάρτιση ώστε να απομένει μόνο η απρόσκοπτη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους εκπαιδευτές. (Δημιουργία ηλεκτρονικών τμημάτων, ανέβασμα μαθημάτων, αποστολή μοναδικών κωδικών στους συμμετέχοντες, έκδοση αναφορών χρήσης της πλατφόρμας κ.α). 
 28. Οργανωμένη γραμματειακή υποστήριξη. 
 29. Οργανωμένη διοικητική υποστήριξη.

Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για 9 μήνες με έναρξη εντός του 2019.
Ο προβλεπόμενος αριθμός εκπαιδευομένων κυμαίνεται ενδεικτικά μεταξύ 30 και 60 ατόμων και εφόσον εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος. Η αμοιβή του αναδόχου θα ανέρχεται στο 45% επί του ποσού των διδάκτρων που θα καταβάλλει κάθε  εκπαιδευόμενος μέχρι της  ανώτατης  συνολικής αμοιβής των 18.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα.

Η πρόσκληση σε αρχείο PDFΟ πρόεδρος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ
Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος