Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου καλεί πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Πληροφορίες: Γεώργιος Λυκουργιώτης
Ώρες: 10:00-13:00
Τηλ.: 210 9201395
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.