πρόσληψη ατόμου

  • H πρόσληψη ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με αμοιβή 1.200,00 μεικτά/μηνιαίως.
  • Την καταβολή 1.000€ μεικτά για την κατασκευή και διαχείριση του προσωρινού δικτυακού τόπου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.