Η Διοίκηση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Παντείου Πανεπιστημίου

Πρόεδρος του Κέντρου

Νίκος Λέανδρος, Καθηγητής
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

 

Συμβούλιο του Κέντρου

Πολυξένη Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή Επιστημών Οικονομίας & Δημόσιας Διοίκησης)
Γεώργιος Στασινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού)
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή Πολιτικών Επιστημών)
Γεώργιος Αλεξιάς, Καθηγητής (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών)

Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Γιώργος – Μιχαήλ Κλήμης, Καθηγητής (Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού)