Ανάλυση Συμπεριφοράς

Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" συνεχίζονται μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Περιγραφή του Προγράμματος

Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις: 

 • Ειδική Αγωγή

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Ψυχική Υγεία

 • Υγεία

 • Διοίκηση

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επαγγελματίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εφόσον θα τους παράσχει ένα επιστημονικό εργαλείο έτσι ώστε να διαμορφώνουν κατά βέλτιστο τρόπο τη συμπεριφορά των ιδίων και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Ο κάθε επιμορφούμενος με το πέρας του προγράμματος:

 • θα μπορεί να ερμηνεύει αιτίες ‘‘ψυχολογικών ’’ φαινόμενων: τρόπος σκέψης, αντίληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, συναισθήματα, ανάπτυξη κινήτρων, δημιουργικότητα κ.λπ., μέσω
  i) μεθοδικής παρατήρησης,
  ii) εφαρμογής αρχών καθορισμού συμπεριφοράς,
  iii) πειραματικής ρύθμισης του περιβάλλοντος.
 • θα είναι σε θέση να λύνει ποικίλα προβλήματα στην επαγγελματική αλλά και προσωπική του ζωή, με τη διαφορική ενίσχυση και αναδιαμόρφωση (shaping) ωφέλιμων συμπεριφορών.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε θετικής επιστήμης προϋποθέτει τη γνώση αυτής. Η θεματολογία του προγράμματος (curriculum) περιλαμβάνει:

 • τον εννοιολογικό προσανατολισμό
 • τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και αρχές της συμπεριφοριστικής προσέγγισης, καταλήγοντας
 • σε εκπαίδευση των εφαρμογών της επιστήμης στο εκάστοτε πλαίσιο δραστηριότητας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, η βελτίωση της ικανότητάς του να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος , σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και, αφετέρου, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν , να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει γεγονότα προκειμένου να αλλάξει την πορεία αυτών των ψυχολογικών φαινομένων. Αντί να αποδίδει τη συμπεριφορά σε υποθετικές, μυστηριώδεις δραστηριότητες του νου, να ερμηνεύει το κάθε ψυχολογικό φαινόμενο ως απόρροια μακροπρόθεσμης αλληλεπίδρασης του οργανισμού με τα φυσικά γεγονότα της ζωής του (επιβράβευση και επικρίσεις, αποδοχή και απόρριψη, επιτυχία και αποτυχία).
Για τους ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ειδικούς υγείας και άλλους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση συνθηκών με στόχο την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της συμπεριφοράς των άλλων το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην ερμηνεία της προέλευσης της συμπεριφοράς με άμεσες και αποτελεσματικές εφαρμογές στο χώρο δραστηριοποίησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ / Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής και Ιδιωτικών Κολλεγίων από όλα τα γνωστικά πεδία.
 • Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν προαπαιτεί καμία γνώση Ψυχολογίας.

Οφέλη για κάθε επιστημονική – επαγγελματική ομάδα

Διάρκεια Προγράμματος - Τρόπος Παρακολούθησης - Αξιολόγηση

Θεματικές Ενότητες

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος μετεκπαίδευσης

Κόστος Προγράμματος Ανάλυσης Συμπεριφοράς - Εγγραφή