Οφέλη για κάθε επιστημονική – επαγγελματική ομάδα

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων - Ειδικής και Γενικής Αγωγής

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων της μάθησης, των μαθησιακών δυσκολιών και της προβληματικής συμπεριφοράς στον εκπαιδευτικό χώρο, ενώ αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η γνώση αυτή θα ενισχύσει την ικανότητά τους να ρυθμίζουν δημιουργικά, αρμονικά και γόνιμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χωρίς την εφαρμογή τιμωρίας και απειλών τιμωρίας. Κατανοούν καλύτερα το ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο, και αξιοποιούν τη συνεργασία τους με τους γονείς των μαθητών τους. Αποκτούν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για την μετουσίωση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς σε αναδιαμόρφωση ωφέλιμης συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μια μακρόχρονη αλληλεπίδραση και συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.


Ψυχολόγοι – Ψυχίατροι – Εργοθεραπευτές – Λογοθεραπευτές - Κοινωνικοί Λειτουργοί - Εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων της ψυχοπαθολογίας, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στο σχεδιασμό και την παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν την εκτεταμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική βιβλιογραφία στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μια μακρόχρονη αλληλεπίδραση και συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.


Γιατροί – Φυσιοθεραπευτές – Νοσηλευτές - Εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας

Αφενός, βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση συμπεριφορών που σχετίζονται άμεσα με την υγεία, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα, η υπερβολική ή ανεπαρκής κατανάλωση τροφής, , η κατανάλωση ψυχοδραστικών ουσιών, η μη ενασχόληση με σωματική άσκηση, και η σεξουαλική δυσλειτουργία, ενώ αφετέρου αυξάνουν την αποτελεσματικότητά των παρεμβάσεών τους, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη συμπεριφορά του ασθενούς και του περιβάλλοντός του. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιήσουν στο έπακρον την εκτεταμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική βιβλιογραφία στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μια μακρόχρονη αλληλεπίδραση και συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.


Στελέχη Επιχειρήσεων / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων / Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ)

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας και την αγορά συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της καταναλωτικής συμπεριφοράς, του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, της ηγεσίας κ. ά., ενώ αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στην οργάνωση εργασιακών πλαισίων που εξασφαλίζουν υψηλή παραγωγικότητα χωρίς την εφαρμογή της τιμωρίας, που αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων φαινομένων όπως κλοπή, συχνές απουσίες, επιθετικότητα, σεξουαλική παρενόχληση, εξουθένωση και περιορισμένη δημιουργικότητα ή ανάληψη πρωτοβουλιών. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιοποίηση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μακρόχρονη καθοδήγηση για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς .
Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνικοί επιστήμονες – Εργαζόμενοι στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση όλων των φαινομένων συμπεριφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στη ρύθμιση κοινωνικών πλαισίων που μπορούν να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, μέσω της αύξησης αποδοχής των βασικών δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης, της τήρησης νόμων και κανόνων, της σωφρονιστικής μεταρρύθμισης και της «πράσινης» συμπεριφοράς. Η γνώση που θα αποκτήσουν θα τους είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν φαινόμενα όπως προσαρμογή προσφύγων-μεταναστών, ξενοφοβία και ρατσισμός, διαφθορά, παραβίαση νόμιμων δικαιωμάτων, και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιοποίηση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς, με στόχο τη διαμόρφωση των αξιών που χαρακτηρίζουν έναν σύγχρονο σκεπτόμενο άνθρωπο. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μακρόχρονη αλληλεπίδραση με αναλυτές της συμπεριφοράς, και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς.

Καλλιτέχνες – Αθλητές – Προπονητές - Εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας

Βελτιώνουν την κατανόησή τους για τη φύση και την προέλευση της δημιουργικής πράξης, της λεγόμενης έμπνευσης και ανάγκης αναγνώρισης από το ευρύ κοινό, προκειμένου να αυξήσουν την ευρηματικότητα τους μέσω ενίσχυσης της μεταβλητότητας της δημιουργικής συμπεριφοράς αλλά και της μακροχρόνιας καταβολής προσπαθειών, μέσω στοχευμένης ενθάρρυνσης των συνεργατών τους, και παρουσίασης επιτευγμάτων σε ένα πλαίσιο κατάλληλα διαμορφωμένο προς αποδοχή πρωτότυπων δράσεων. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την μετουσίωση της εκτεταμένης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στην επιστήμη της συμπεριφοράς, σε διαμόρφωση κινήτρων και αξιών. Η ένταξή τους στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς εγγυάται μακρόχρονη αλληλεπίδραση με αναλυτές της συμπεριφοράς, και την παροχή καθοδήγησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους και την εν δυνάμει επαγγελματική τους πιστοποίηση ως αναλυτές της συμπεριφοράς..