Κόστος Προγράμματος Ανάλυσης Συμπεριφοράς - Εγγραφή

Το Κόστος Παρακολούθησης ανέρχεται στα 900 € και ρυθμίζεται σε 6 δόσεις.

  • 15% έκπτωση για: Άνεργους, Φοιτητές & ΑΜΕΑ, διορισμένους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τρίτεκνους, πολύτεκνους.
  • 50% έκπτωση για: φοιτητές και απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
  • 30% έκπτωση για τουλάχιστον πέντε εγγραφές.

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

 

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Αίτηση & δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Αίτηση εγγραφής: συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα και αποστείλατε τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  1. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  3. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής (θα σας αποσταλούν οδηγίες και Τραπεζικός Λογαριασμός μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο mail σας)
  4. Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης

* Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρώσετε στη φόρμα εγγραφής, έχουν μόνο οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του Προγράμματος. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μας και κανέναν άλλο σκοπό.

Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς