Διάρκεια Προγράμματος - Ημερομηνίες Υλοποίησης - Αξιολόγηση

Διάρκεια και τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 600 ώρες (συνολικά 90 ώρες δια ζώσης διδασκαλία και 510 ώρες θεωρία, πρακτική άσκηση και εργασία) και ολοκληρώνεται σε επτά μήνες.

2020: Πρόγραμμα του Νέου Τμήματος Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη νέου τμήματος του μοριοδοτούμενου προγράμματος «Ανάλυση Συμπεριφοράς» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου σε πέντε κατευθύνσεις:

  1. Ειδική Αγωγή 
  2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
  3. Ψυχική Υγεία
  4. Υγεία
  5. Διοίκηση

Περισσότερες πληροφορίες για το κόστος του Προγράμματος Ανάλυσης Συμπεριφοράς - Εγγραφή

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας ή/και σε προσωπικό χώρο του εκπαιδευόμενου.

Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης (5 συνεδρίες μιας ώρας περίπου) πραγματοποιείται είτε δια ζώσης (στο Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς του Παντείου) είτε μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ επόπτη και εκπαιδευομένου.


Γλώσσα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης: Ελληνικά

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από:

  • Θεωρητική Κατάρτιση (διαλέξεις δια ζώσης)
  • Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)
  • Βιωματικές Πρακτικές Εφαρμογές ανάλογα με το επαγγελματικό πλαίσιο δράσης του επιμορφούμενου (Επίβλεψη – Ανατροφοδότηση)
  • Εκτεταμένη Ατομική Ανάλυση

 

Τρόπος αξιολόγησης:

Επειδή η κάθε ενότητα του προγράμματος βασίζεται στις προηγούμενες, για την εξασφάλιση της προόδου του κάθε σπουδαστή απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 14 κουίζ κατά την πορεία των μαθημάτων. Τα κουίζ θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και απαιτούν 80% επιτυχία (θα πρέπει να ολοκληρώνονται με συγκεκριμένη σειρά αλλά ο κάθε σπουδαστής μπορεί να δοκιμάζεται στο κάθε κουίζ όσες φορές χρειάζεται με διαφορετικές ερωτήσεις μέχρι να επιτύχει).

Τελική εργασία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές θα εργάζονται για την τελική εργασία τους η οποία θα είναι μια παρέμβαση για τη ρύθμιση της δικής τους συμπεριφοράς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μετεκπαίδευσης οι επιμορφούμενοι εκτός από το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης, την προβλεπόμενη μοριοδότηση και τις 50 μονάδες ECVET έχουν τη δυνατότητα εγγραφής τους ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς, η οποία είναι παράρτημα του European Association for Behaviour Analysis (link)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

https://behavior.psy.panteion.gr  Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

https://www.behaviorism.panteion.gr Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

Σελίδα facebook Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

https://www.facebook.com/groups/217347537745/

Κανάλι youtube Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυση Συμπεριφοράς.

https://www.youtube.com/channel/UCUPii7aS3HQD7lyS6ncHUvQ?fbclid=IwAR33SbRFyjF7qhzxWZhz19B16Q7YcqIyqYx6HW9WTDv2rkLxBdIovM55mSQ

 


Χειμερινό Πρόγραμμα Ανάλυσης Συμπεριφοράς 

Ημερομηνία έναρξης: 28 Σεπτεμβρίου 2019 - Ημερομηνία λήξης: 28 Απριλίου 2020

Τα δια ζώσης μαθήματα γίνονται Σάββατα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφόρος Συγγρού 136), από 13.00 έως 19.00 τις ακόλουθες ημερομηνίες:

28/9/19
5/10/19
12/10/19
19/10/19
2/11/19
9/11/19
23/11/19
30/11/19
14/12/19
 
18/1/20
1/2/20
8/2/20
22/2/20
7/3/20
21/3/20
 

Ημερομηνίες μαθημάτων ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Σάββατο 13.00 – 19.00)

1/2/20

8/2/20

15/2/20

22/2/20

7/3/20

14/3/20

21/3/20

4/4/20

11/4/20

9/5/20

16/5/20

23/5/20

30/5/20

13/6/20

20/6/20