Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών από την τεχνολογία του blockchain.

Το πρόγραμμα:

 • Έχει διάρκεια 2 μήνες
 • Αποτελείται από 23 διδακτικές ώρες
 • Διαρθρώνεται σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις (με επιλογή του καταρτιζομένου είτε δια ζώσης είτε live streaming)

Έναρξη πρώτου κύκλου: Οκτώβριος 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής διδάκτρων πρώτου κύκλου: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020


Αίτηση & δικαιολογητικά συμμετοχής
:

Αίτηση εγγραφής: συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα και αποστείλατε τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
 2. Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης
  (Άνεργοι: κάρτα ανεργίας, Φοιτητές: Πάσο ή βεβαίωση σπουδών, ΑΜΕΑ, διορισμένοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι: Αντίστοιχες κάρτες/βεβαιώσεις)
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής (θα σας αποσταλούν οδηγίες και Τραπεζικός Λογαριασμός μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο mail σας)

* Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρώσετε στη φόρμα που ακολουθεί, έχουν μόνο οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του Προγράμματος. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μας και κανέναν άλλο σκοπό.

 

Οι καταρτιζόμενοι του Προγράμματος:

 • Εξοικειώνονται με τον τρόπο λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων.
 • Ενημερώνονται για τα οφέλη και τους κινδύνους τους.
 • Αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση των αλλαγών που αναμένεται να επιφέρει το blockchain στην πραγματική οικονομία.
 • Αποκτούν πρακτικές γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα, προς όφελός τους (π.χ. συναλλαγές, trading, links για το ρυθμιστικό πλαίσιο κ.α.)

Η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος αποστέλλεται σε 1 με 3 μήνες από τη λήξη του προγράμματος και συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LinkedIn: Οικονομικά του Blockchain

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής 7 Θεματικές Ενότητες:

 

1. Εισαγωγή στην κρυπτοοικονομία

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος.
 • Παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα vs. νέα υποδομή της κρυπτοοικονομίας.
 • Αλλαγές που επιφέρει η κρυπτοοικονομία στον τρόπο λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

 

2. Η τεχνολογία Blockchain

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain και των εφαρμογών της.
 • Το mining, οι μηχανισμοί συναίνεσης, τα smart contracts και πως λειτουργούν.
 • Εισαγωγή στο δίκτυο του Bitcoin και στην πλατφόρμα του Ethereum.
 • Εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain.

 

3. Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα

 • Ορισμός και κατηγοριοποίηση των κρυπτονομίσματων.
 • Διαφορές των ψηφιακών και εικονικών νομισμάτων και οι δυνατότητές τους.
 • Ορισμός των tokens, altcoins, stablecoins.
 • Πως πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων.

 

4. Άντληση κεφαλαίων μέσω ICOs

 • Ορισμός και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Initial Coin Offerings (ICOs).
 • Διαδικασία (στάδια) άντλησης κεφαλαίων μέσω των ICOs.
 • Ο ρόλος των tokens στα ICOs και οι κατηγορίες τους.
 • Διαφοροποίηση των ICOs από τα IPOs και το crowdfunding.
 • Η σημασία του Whitepaper.

 

5. Αποτίμηση κρυπτονομισμάτων

 • Εμπόδια στην εφαρμογή των παραδοσιακών τεχνικών αποτίμησης στα κρυπτονομίσματα.
 • Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές αποτίμησης των κρυπτονομισμάτων.
 • Νομισματική Πολιτική των tokens
 • Ποσοτική Θεωρία Χρήματος και εφαρμογή στα tokens
 • Θεωρία Χρησιμότητας των tokens
 • Θεμελιώδης Ανάλυση και tokens
 • Τεχνική Ανάλυση και tokens

 

6. Διαχείριση Συναλλαγών (trading)

 • Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets): κατηγορίες, δημιουργία, συναλλαγές.
 • Εισαγωγή στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (exchanges).
 • Τρόποι επιλογής κρυπτονομισμάτων και πιθανοί κίνδυνοι.
 • Εισαγωγή στο trading των κρυπτονομισμάτων.
 • Στρατηγικές εφαρμογής θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης στο trading των κρυπτονομισμάτων (Παραδείγματα εφαρμογής με case studies).

 

7. Το ρυθμιστικό πλαίσιο

 • Βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα.
 • Επίσημες τοποθετήσεις των κυριότερων ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως για τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.
 • Προσέγγιση των ICOs από τις κυριότερες ρυθμιστικές αρχές.

 

Σε ποιους απευθύνεται - Οφέλη

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιγράψει τις βασικές και εισαγωγικές έννοιες του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι εύκολα κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως μαθησιακoύ ή επαγγελματικού ιστορικού.

Αναμένεται ωστόσο να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι εξής κατηγορίες καταρτιζομένων:

 • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές οικονομικών σχολών
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών
 • Τραπεζικά στελέχη
 • Στελέχη χρηματιστηριακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών
 • Στελέχη και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
 • Στελέχη επιχειρήσεων με έμφαση την καινοτομία
 • Στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης

 

Οφέλη παρακολούθησης

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι:

✔ Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι το blockchain και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προσφέροντας στους οργανισμούς νέες επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και διαχειρίζονται την αξία τους.
✔ Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση για το πως λειτουργεί το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι κίνδυνοί του.
✔ Θα έχουν αποσαφηνίσει την έννοια των κρυπτονομισμάτων καθώς και τις διάφορες κατηγορίες των cryptoassets.
✔ Θα γνωρίζουν, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές ή άντληση κεφαλαίων μέσω του blockchain.
✔ Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
✔ Θα εξοικειωθούν με τις βασικές νομικές και κανονιστικές προκλήσεις που επιφέρει το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο της κρυπτο-οικονομίας.

 

Διάρκεια

2 μήνες
23 διδακτικές ώρες
4 συμβουλευτικές συναντήσεις
Οι καταρτιζόμενοι έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συμβουλευτικές συναντήσεις είτε δια ζώσης, είτε online (live streaming) από τον χώρο τους.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής διαδικασίας

 • Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν 4 συμβουλευτικές συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 23 διδακτικών ωρών.
 • Οι 4 συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο Σάββατο ή Κυριακή.
 • Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν είτε να παρευρεθούν στη δια ζώσης συνάντηση, είτε να παρακολουθήσουν τη συνάντηση μέσω live streaming, θα πρέπει όμως να δηλώνουν την επιθυμία τους πριν από κάθε συνάντηση.
 • Οι συμβουλευτικές συναντήσεις είναι προαιρετικές, ωστόσο ενθαρρύνονται οι καταρτιζόμενοι να τις παρακολουθήσουν, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη διαδικασία μάθησής τους.
 • Το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος (παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α..) θα είναι διαθέσιμο στον εκπαιδευόμενο, ώστε να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει ο ίδιος το χρόνο μελέτης του.
 • Το υλικό θα αποσταλεί στους καταρτιζόμενους σε ψηφιακή μορφή, ενώ είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.
 • Το υλικό του προγράμματος θα βασίζεται στο εξής εγχειρίδιο: Daskalakis, N. and Georgitseas, P., (2020), «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», Routledge (υπό έκδοση).
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν απαντήσει σε ένα online τεστ με ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 50%.
 • Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας, ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει άλλες δύο φορές, συνολικά δηλαδή τρεις φορές.

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος – Εισηγητές

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και Εισηγητής:

Δρ. Νίκος Δασκαλάκης, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου
Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (ενδεικτικά αναφέρονται τα ιδρύματα ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΕΑΠ, ΤΕΙ Αθήνας, Χαλκίδας και Λάρισας) τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας (crowdfunding και blockchain applications in finance) και της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.000 ετεροαναφορές. Έχει διατελέσει μέλος σε Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Τέλος, είναι συγγραφέας (με τον κ. Γεωργιτσέα) του εγχειριδίου «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», του εκδοτικού οίκου Routledge (υπό έκδοση).


Επιπλέον Εισηγητές

Σπύρος Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δρ Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική» από το 2011. Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατέχει περίπου στα 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικών, παράγωγων, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κ.λπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά και στην εταιρεία ICAP AE. Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

 

Παναγιώτης Γεωργιτσέας, Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος του ιδίου τμήματος στην κατεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην “Τραπεζική” από το ΕΑΠ. Παράλληλα εργάζεται ως αναλυτής οικονομικών κυρώσεων σε θέματα Ξεπλύματος Χρήματος και Καταπολέμησης Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τράπεζας Eurobank και είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις της Δ/νσης Εμπορικού και Κίνησης Κεφαλαίων στην Proton Bank S.A. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα Οικονομικά του Blockchain και στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων από επίσημους φορείς στα digital currencies και στην τεχνολογία του blockchain. Τέλος, είναι συγγραφέας (με τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη) του εγχειριδίου «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», του εκδοτικού οίκου Routledge (υπό έκδοση).

 

Νίκος Ζωάννος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο Ζωάννος Νικόλαος, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (με πλήρη υποτροφία), απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα – Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας» του Πανεπιστημίου Πειραιά και του προγράμματος «Certified Systemic Analyst Professional» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά (μερική υποτροφία). Είναι επιπλέον κάτοχος των πιστοποιήσεων: Cisco Works, CCNA, CCNA Security και COBIT5 του ISACA, σε θέματα Διαχείρισης Δικτύων, Ανάλυσης Τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα εργασιακά του καθήκοντα, τα τελευταία 20 έτη, εστιάζουν στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση δικτύων, ενώ τα ερευνητικά του καθήκοντα εστιάζουν στην Συστημική Διαχείριση των Τεχνολογιών Blockchain. Κατά τα τελευταία δύο (2) έτη έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια Συστημικών Αναλυτών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ το ακαδημαϊκό του έργο (δημοσιεύσεις) έχει ήδη εκδοθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

 

Φώτης Κούβας, Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Φώτης Κούβας είναι Portofolio Manager στην εταιρία GX Blocks Energy, εταιρία που συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την blockchain τεχνολογία. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φιλοσοφία των Οικονομικών (MPhil in Economics) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τώρα τελεί υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η Θεωρία Παιγνίων, τα Οικονομικά της Ανισότητας και της Φτώχειας, ενώ τα τελευταία 4 έτη το ενδιαφέρον του έχει στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην blockchain τεχνολογία, καθώς και στα digital assets (crypto-currencies). Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Account Manager σε διαφημιστική εταιρία (Radical Communications), καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης σε συμβουλευτική εταιρία (Win-to-Win) και στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Παράλληλα είναι ενεργός επιχειρηματίας, όντας συνιδιοκτήτης τριών επιχειρήσεων στο χώρο της ένδυσης και της εστίασης.

 

Κόστος

Το Κόστος Παρακολούθησης ανέρχεται στα 335€

Παρέχονται τα εξής εκπτωτικά προγράμματα:

 • 10% έκπτωση έγκαιρης κράτησης για εγγραφές και εξοφλήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020
 • 15% έκπτωση για: Άνεργους, Φοιτητές και ΑΜΕΑ, διορισμένους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τρίτεκνους, πολύτεκνους
 • 30% έκπτωση για φοιτητές και απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Οι εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σωρευτικά. Δηλαδή σε περίπτωση καταρτιζόμενου φοιτητή εκτός Παντείου (15%) με εγγραφή και εξόφληση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 (10%) η συνολική έκπτωση είναι 25%.
Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο.
Μετά την εγγραφή σας και την πληρωμή των διδάκτρων, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται.
Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

Μονάδες ECVET 5.17