Θεματικές ενότητες

 

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

1. Εισαγωγή σε έννοιες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

2. Πολυπολιτισμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα 

3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο - παραδείγματα 

4. Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση 

5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας 

6. Πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία

7. Η συμβολή της λογοτεχνίας στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας 

8. Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα 

9. Διαπολιτισμικότητα - πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων 

10. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης  γλώσσας 

11. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διγλωσσία

12. Στερεότυπα και προκαταλήψεις

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ