Θεματικές Ενότητες

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

 1. Ο κόσμος/το πολυσύμπαν της εγκληματολογίας (34 ώρες)
 2. Βιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες του εγκλήματος (30 ώρες)
 3. Στίγμα, σύγκρουση και ριζοσπαστικές θεωρίες (30 ώρες)
 4. Περιβαλλοντικές θεωρίες, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κοινωνική αποδιοργάνωση - O δράστης στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις (30 ώρες)
 5. Βίαια εγκλήματα και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (32 ώρες)
 6. Εταιρικό έγκλημα, οικονομικό έγκλημα και εγκλήματα Δημόσιας Τάξης 36 ώρες)
 7. Εφαρμογή του νόμου, αστυνομία (30 ώρες)
 8. Ποινική διαδικασία-Ανακριτική-Ανθρώπινα Δικαιώματα (32 ώρες)
 9. Επισκόπηση των μορφών τιμωρίας και ο ρόλος της φυλακής (32 ώρες)
 10. Δικαστική Ψυχολογία (32 ώρες)
 11. Το θύμα και η Θυματολογία (28 ώρες)
 12. Ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας/ κακοποίηση/ Αποκαταστατική δικαιοσύνη (26 ώρες)
 13. Εκφοβισμός στο σχολείο: Δράστες και θύματα (28 ώρες)