Θεματικές Ενότητες

 

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

  1. Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία (40 ώρες)
  2. Αρχές Ψυχολόγου (40 ώρες)
  3. Συμβουλευτική Ψυχολογία (50 ώρες)
  4. Διαχείριση Σχολικής Τάξης (60 ώρες)
  5. Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ (60 ώρες)
  6. Προβλήματα Συμπεριφοράς (50 ώρες)
  7. Σχολική βία και διαφυλικές διαφορές (50 ώρες)
  8. Συνεργασία Συντελεστών (60 ώρες)
  9. Συναισθηματική Διάθεση και Συμβουλευτική (40 ώρες)

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€, με τίτλο: «Οργάνωση & σχεδιασμός διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους»